DOROŚLI

JAZZ

Podczas zajęć popracujesz nad koordynacją, muzykalnością, znajomością ćwiczeń technicznych, gibkością
i wyrazem scenicznym. Lekcje składają się z rozgrzewki ogólnorozwojowej zawierającej ćwiczenia wzmacniające i rozciągające, ćwiczeń technicznych i przestrzennych oraz nauki układów choreograficznych.